Vacatures

EvitaA zoekt op korte termijn drie enthousiaste leden voor de cliëntenraad.

Zelfstandigheid, verantwoordelijk en onvoorwaardelijk zijn de kernwoorden waar het bij EvitaA om draait. EvitaA biedt haar cliënten ambulante ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid. Haar primaire functie is mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het behoud en verwerven van zelfstandigheid en hun deelname aan de samenleving. Vanuit dat perspectief hecht EvitaA veel waarde aan de inspraak van een cliëntenraad.

De cliëntenraad denkt actief mee over hoe EvitaA het zorgaanbod op een waardevolle manier kan ontwikkelen en vernieuwen. Daarnaast voert de cliëntenraad taken uit die wettelijk gevraagd worden. Dat betekent dat de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geeft over het beleid en over de kwaliteit van de zorg. Ook kunnen cliënten en cliëntvertegenwoordigers signalen en opmerkingen doorgeven aan de cliëntenraad, om die te bespreken met EvitaA.

De cliëntenraad zal vanaf 8 augustus 2018 bestaan uit minimaal drie leden, waarbij één persoon de rol als voorzitter op zich zal nemen. De cliëntenraad wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Afhankelijk van de vergadercyclus van de cliëntenraad bedraagt de tijdsinvestering ongeveer één uur per maand. Als vergoeding voor hun inzet ontvangen de leden van de cliëntenraad een onkostenvergoeding en uiteraard de waardering van EvitaA en haar cliënten.

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • affiniteit hebben met de GGZ;
 • (vertegenwoordigers van) cliënten van EvitaA zijn of over een specifieke deskundigheid beschikken;
 • geïnteresseerd zijn in de door EvitaA geleverde zorg;
 • gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van EvitaA te behartigen zijn in het behartigen van de belangen van de cliënten van EvitaA;
 • deelnemen aan het periodiek cliëntenraad overleg;
 • in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het algemene cliëntenperspectief;
 • een kritische, positieve en open houding hebben;
 • zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen;
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben;
 • in staat zijn tactvol doch standvastig op te treden;
 • doorzettingsvermogen hebben;
 • in teamverband kunnen functioneren.

Heeft u interesse om als lid van de cliëntenraad aan de slag te gaan of wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij Aline Noorlander, clientenraad@evitaa.nl.

Evitaa