Cliëntenraad en Raad van Toezicht

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg goed wordt uitgevoerd, beschikken wij over een cliëntenraad en een Raad van Toezicht. De directie komt op reguliere basis met deze raden tezamen om zowel de kwaliteit zorg als interne bedrijfsstructuur te bespreken en waar nodig aan te passen.

U kunt deze twee raden ook direct benaderen middels een e-mail. Voor de cliëntenraad: clientenraad@evitaa.nl en voor de Raad van Toezicht: rvt@evitaa.nl

Evitaa