Wie zijn wij

EvitaA ondersteunt mensen met een zorgvraag in het realiseren en behouden van hun zelfstandigheid en een stabiel leven. EvitaA stimuleert samen met de cliënt de deelname aan de samenleving. Onze cliënt houdt hiermee regie over zijn eigen leven

EvitaA is opgericht vanuit de behoefte om als zorgverlener autonoom en bewust vanuit eigen normen en waarden te werken. De behoefte om zeer persoonlijk te werken staat bij ons centraal. Dit sluit aan op de beweging dat iedere burger meetelt.

Om dit te realiseren zoekt EvitaA de verbinding met de samenleving. Op die manier zijn we er voor onze cliënten. EvitaA biedt haar cliënten ambulante ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid. Haar primaire functie is mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het behoud en verwerven van zelfstandigheid en hun deelname aan de samenleving. EvitaA biedt de ondersteuning in de woon- en leefomgeving van de cliënt en richt zich op alle levensgebieden.

Door samen te werken met de cliënt, de cliënt te ondersteunen om dingen zelf te regelen en te doen, leert de cliënt waar zijn of haar kwaliteiten liggen en welke kwaliteiten hij/zij nog verder kan ontwikkelen. Hiermee sluiten we aan bij de wensen en verwachtingen van de nieuwe participatiewet en aan die van onze cliënten.

Iedereen is anders. Dit geldt ook en misschien wel vooral, voor onze cliënten. Zij hebben al veel meegemaakt en zoeken de mogelijkheid om van betekenis te zijn voor zichzelf en hun naasten en voor de maatschappij.

Daarmee helpt EvitaA hen, ieder op de wijze die voor hem of haar werkt. De aanpak leggen we vast in het begeleidingsplan en dit volgen we samen nauwgezet.

Ook de cliënt heeft hierin de verantwoordelijkheid.

Evitaa