Home

Zelfstandigheid, verantwoordelijk en onvoorwaardelijk zijn de kernwoorden waar het bij EvitaA om draait.

Wij bieden ondersteuning in het ontwikkelen van jouw zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en dit doen we door er onvoorwaardelijk voor je te zijn.

Ieder mens heeft kwaliteiten, al zie je die zelf niet altijd even goed, de begeleiders van EvitaA gaan samen met jou op zoek naar jouw kwaliteiten en laten zien hoe je gebruik kunt maken van deze kwaliteiten en hoe je deze kunt inzetten om je leven in een andere (betere) richting te krijgen.

Onze begeleiding is gericht op het zelfstandig maken van cliënten. Dit houdt in dat wij met onze cliënten inventariseren waar de ondersteunings-behoefte ligt. Vanuit onze kennis sturen we hierin bij op behoeften die zij zelf wellicht niet zo herkennen. Denk daarbij aan het aanbrengen van structuur in het leven, een goed dag- en nachtritme, de dagbesteding etc.

Een sociaal netwerk is voor een ieder van belang. Bij onze cliënten ontbreekt het hieraan nogal eens. Samen met de cliënt kijken wij hoe zij hun eigen netwerk kunnen versterken en uitbreiden of simpelweg beter gebruik maken van het bestaande netwerk.

Persoonlijke aandacht

Door er te zijn, veelal op dagelijkse basis, weten onze begeleiders wat speelt bij de cliënt en kan er op alle niveaus snel en direct geholpen en indien nodig, ingegrepen worden. Ook ’s avonds en in het weekend kunnen onze cliënten op ons rekenen. Wij streven naar autonomie voor zowel de organisatie als de medewerker als de cliënt. 

Login voor Cliënten

Evitaa