EVITAA

Evitaa is opgericht vanuit de behoefte om als zorgverlener autonoom en bewust vanuit eigen normen en waarden te werken. De behoefte om zeer persoonlijk te werken staat bij ons centraal, dit sluit aan bij de visie dat iedere burger meetelt.

Ons team houdt zich dagelijks bezig met de zorg voor onze cliënten, de cliënt centraal te stellen en alle uitdagingen die daarbij horen. Daarnaast denken we na over hoe we kunnen ontwikkelen en de zorg toekomstbestendig kunnen maken.

De medewerkers beschikken over een uniek “DNA” en zijn de drijvende motor om de verschillende wijze van begeleiding en ondersteuning iedere dag weer vorm te geven, om zo samen met de cliënt te werken aan zijn of haar doelen.

Ontwikkeling voor cliënten is minstens even belangrijk als de ontwikkeling van medewerkers, dus houden zij hun SKJ-registratie bij, doen ze cursussen en trainingen om ook uit zichzelf het hoogst haalbare te halen.

Bij Evitaa kan cliënt en medewerker zichzelf zijn en zichzelf (blijven) ontwikkelen.