Belangrijk voor de cliënt

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en ontwikkeling van de zorg goed wordt uitgevoerd, beschikken wij over een Cliëntenraad en Raad van Commissarissen. De directie komt op reguliere basis met deze raden afzonderlijk en gezamenlijk samen en tijdens deze overleggen worden zij op de hoogte gesteld van ontwikkelingen en bijzonderheden en geven zij gevraagd en ongevraagd advies.

De cliëntenraad bestaat uit professionals en cliënten, zij stellen het op prijs als er verbeterpunten dan wel ideeën zijn om dit vooral te melden bij hen, zodat zij advies kunnen geven aan de directie. Samen zorgen we dan dat de zorgverlening van Evitaa in ontwikkeling blijft.

Evitaa moedigt al haar cliënten aan om aan te sluiten bij de cliëntenraad. Om zodoende mee te praten over het beleid van ons als zorgaanbieder. Samen de gemeenschappelijke belangen van cliënten behartigen. Samen zorgen voor ontwikkeling en verbetering. Samen werken aan goede zorg.

Lijkt je dit leuk? Maak dit dan kenbaar bij één van de begeleiders of de directie van Evitaa. Of stuur een e-mail naar de cliëntenraad.

De cliëntenraad is direct benaderbaar middels e-mail; cliëntenraad@evitaa.nl.