Clientenraad

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en ontwikkeling van de zorg goed wordt uitgevoerd, beschikken wij over een cliëntenraad en raad van Toezicht.

De directie komt op reguliere basis met deze raden afzonderlijk en gezamenlijk samen en tijdens deze overleggen worden zij op de hoogte gesteld van ontwikkelingen en bijzonderheden en geven zij gevraagd en ongevraagd advies.

De cliëntenraad en de raad van toezicht zijn beiden direct benaderbaar middels e-mail.

Voor de cliëntenraad is dit : cliëntenraad@evitaa.nl en voor de raad van toezicht is dit rvt@evitaa.nl

De cliëntenraad bestaat uit professionals en cliënten, zij stellen het op prijs als er verbeterpunten dan wel ideeën zijn om dit vooral te melden bij hen, zodat zij advies kunnen geven aan de directie.  Samen zorgen we dan dat de zorgverlening van Evitaa in ontwikkeling blijft.

Klachtencommissie (nog even uitzoeken hoe het met WMO cliënten zit)