Belangrijk voor de cliënt

Onze cliënten beoordelen ons al een aantal jaar op rij op kwaliteit met een 8,5 of hoger.

Cliëntenraad en Raad van Toezicht

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en ontwikkeling van de zorg goed wordt uitgevoerd, beschikken wij over een cliëntenraad en raad van Toezicht. De directie komt op reguliere basis met deze raden afzonderlijk en gezamenlijk samen en tijdens deze overleggen worden zij op de hoogte gesteld van ontwikkelingen en bijzonderheden en geven zij gevraagd en ongevraagd advies.

De cliëntenraad bestaat uit professionals en cliënten, zij stellen het op prijs als er verbeterpunten dan wel ideeën zijn om dit vooral te melden bij hen, zodat zij advies kunnen geven aan de directie. Samen zorgen we dan dat de zorgverlening van Evitaa in ontwikkeling blijft.

De Raad van Toezicht bestaat uit de heer P.S. Slager- van Hoof, de heer S. van Keulen, J.E. Dekker en de heer R.K.M. Dröge. Zij zijn te bereiken via het e-mailadres; rvt@evitaa.nl.

De cliëntenraad is ook direct benaderbaar middels e-mail; cliëntenraad@evitaa.nl.

Onafhankelijke cliënt ondersteuner

Iedereen wil het liefst een gelukkig en waardevol leven leiden. Een leven waarin je meetelt en meedoet. Dat is niet altijd gemakkelijk. Bijvoorbeeld omdat je een beperking hebt. Want dan kan het regelen van je dagelijkse leven ingewikkeld zijn. Heb je een hulpvraag voor je zelf of voor een ander? Een cliëntondersteuner informeert, adviseert en ondersteunt jouw bij het zorgproces. Hij of zij weet welke voorzieningen er in jouw buurt zijn en kent de wetten en regels om mensen met een beperking te helpen. Ook wanneer er knelpunten zijn. Cliëntondersteuning is gratis en je hebt er geen verwijzing voor nodig. Per gemeente verschilt wie de onafhankelijke cliënt ondersteuning biedt. Welke organisaties dit zijn binnen uw woonplaats, kunt u navragen bij het zorgloket van uw gemeente.

Client Vertrouwenspersoon

Een onafhankelijke vertrouwenspersoon is een persoon naar wie een cliënt kan gaan voor kwesties die strikt vertrouwelijk zijn. De vertrouwenspersoon helpt de cliënt bij het helder kunnen formuleren en het goed kunnen stellen van vragen. Betrekt het netwerk van de cliënt bij het zoeken naar oplossingen en ondersteunt bij het opstellen van een plan en bemiddelt eventueel. Evitaa heeft Quasir gevraagd als vertrouwenspersoon op te treden bij vragen. Meer informatie hierover vind u hier.

Cliënt tevredenheid

Cliënten van Evitaa zijn erg tevreden over de zorg die zij krijgen van Evitaa. Periodiek wordt een cliënt tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Onze cliënten beoordelen Evitaa al een aantal jaren op rij met een 8,5 of hoger. En daar zijn wij van Evitaa natuurlijk trots op!