WLZ

Goed om te weten: Evitaa heeft geen lange wachttijden!

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Evitaa heeft een samenwerking met Menzis Zorgkantoor Arnhem voor de WLZ (MPT). Zowel voor GGZ basis als GGZ gespecialiseerd. Het Zorgkantoor regelt dat iedereen in de regio Arnhem die dat nodig heeft, langdurige zorg krijgt. Ongeacht waar diegene zelf verzekerd is voor ziektekosten. Het Zorgkantoor geeft graag vrijblijvend advies, denkt met je mee bij je hulpvraag en houdt oog voor de kwaliteit van zorgleveranciers. Zo ook de kwaliteit van Evitaa!

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die bekijkt of jij recht hebt op zorg die valt onder de WLZ. Wanneer je recht heb op deze zorg dan stelt het CIZ ook het best passende zorgprofiel voor jou vast. Heb jij een WLZ indicatie van het CIZ dan kun je bij Evitaa terecht voor zorg.

Geen WLZ indicatie, wel zorg!

Wanneer je geen WLZ indicatie hebt van het CIZ, kan Evitaa jou wellicht ondersteunen middels zorg vergoed vanuit een andere wet. Denk hierbij aan JW (Jeugdwet) of WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning). Voor JW en WMO kun je terecht bij jouw gemeente.

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Het CAK beheert de financiële stromen binnen de WLZ. WLZ-betalingen aan zorgverleners vinden plaats via het CAK, in opdracht van het Zorgkantoor. Daarnaast is het CAK verantwoordelijk voor oplegging en inning van de eigen bijdrage WLZ.

Eigen bijdrage WLZ

Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je mogelijk een eigen bijdrage voor ondersteuning die je krijgt. Dit is landelijk vastgelegd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van jouw leeftijd, of je een partner hebt, het (gezamenlijke) inkomen en de voorzieningen/hulp die je krijgt. Het CAK stuurt jou een rekening voor deze bijdrage. Op de site van het CAK kun je zelf berekenen hoe hoog jouw bijdrage is. Als je ondersteuning krijgt via een zorgverzekeraar, betaal je alleen de eigen bijdrage die je met jouw zorgverzekeraar hebt afgesproken. Tijdens het intakegesprek kunnen we dit ook gezamenlijk bekijken zodat wij jou uitgebreid kunnen informeren over de eventuele eigen bijdrage.

Denk jij dat jij of iemand in jouw omgeving onze zorg en aandacht goed kan gebruiken?

Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 06 57 36 63 39 (24/7 bereikbaar) of stuur een e-mail naar info@evitaa.nl.