GGZ

Goed om te weten: Evitaa heeft geen wachttijden. Je kunt dus direct bij ons terecht!

Wet Langdurige Zorg (WLZ

Evitaa heeft een samenwerking met Menzis Zorgkantoor Arnhem. Zowel voor GGZ basis als GGZ gespecialiseerd. Het Zorgkantoor regelt dat iedereen in de regio Arnhem die dat nodig heeft, langdurige zorg krijgt. Ongeacht waar diegene zelf verzekerd is voor ziektekosten. Het Zorgkantoor geeft advies, regelt de indicatie bij het CIZ en bewaakt de kwaliteit van zorgleveranciers. Zo ook de kwaliteit van Evitaa!

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die bekijkt of jij recht hebt op zorg die valt onder de WLZ. Wanneer je recht heb op deze zorg dan stelt het CIZ ook het best passende zorgprofiel voor jou vast. Heb jij een WLZ indicatie van het CIZ dan kun je bij Evitaa terecht voor zorg

Geen WLZ indicatie, wel zorg!

Ook wanneer je geen WLZ indicatie hebt van het CIZ, kan Evitaa jou wellicht ondersteunen middels zorg vergoed vanuit de JW (Jeugdwet), WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning), via de ZVW (Zorgverzekeringswet) of via PGB (Persoonsgebonden Budget).

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Het CAK beheert de financiële stromen binnen de WLZ. WLZ-betalingen aan zorgverleners vinden plaats via het CAK, in opdracht van het Zorgkantoor. Daarnaast is het CAK verantwoordelijk voor oplegging en inning van de eigen bijdrage WLZ.

Eigen bijdrage WLZ

Bent je 18 jaar of ouder? Dan betaal je mogelijk een eigen bijdrage voor ondersteuning die je via uw ons krijgt. Dit is een landelijke regel. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van jouw leeftijd, of je een partner hebt, het (gezamenlijke) inkomen en de voorzieningen/hulp die je krijgt. Het CAK stuurt jou een rekening voor deze bijdrage. Op de site van het CAK kun je zelf berekenen hoe hoog jouw bijdrage is. Als je ondersteuning krijgt via een zorgverzekeraar, betaal je alleen de eigen bijdrage die je met jouw zorgverzekeraar hebt afgesproken. Tijdens het intakegesprek kunnen we dit ook gezamenlijk bekijken zodat wij jou uitgebreid kunnen informeren over de eventuele eigen bijdrage.

Denk jij dat jij of iemand in jouw omgeving onze zorg en aandacht goed kan gebruiken?

Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 06 57 36 63 39 (24/7 bereikbaar) of stuur een e-mail naar info@evitaa.nl.