PROFESSIONALS

Onze begeleiding is mensgericht. We hanteren meerdere methodieken, waaronder eclectisch-integratief werken, taakgericht werken, oplossingsgericht werken, Houvast, Brain Blocks, systeemgericht werken, etc. De keuze voor een bepaalde methodiek wordt bepaald door de uitdaging/hulpvraag en cliënt kenmerken.

Wij werken volgens de PDCA-cyclus. Dit staat voor: Plan, Do, Check, Act. Methodisch werken is een hulpmiddel om goede zorg te kunnen blijven leveren en draagt bij aan het werkplezier.

Iedere uitdaging gaan we graag samen aan, omdat we cliënten niet op voorhand willen uitsluiten. Wij laten een ieder graag op eigen tempo een duurzame succeservaring opdoen. Empowerment! En willen hen mogelijkheden bieden en handvatten geven om mee te participeren in de maatschappij.

Ieder mens telt en mag meedoen op de wijze die past bij hem of haar.  Wanneer het niet bij ons is, dan vinden we samen met de cliënt en verwijzer een passende oplossing. You can do it!Ondersteuning

Wij bieden ondersteuning op alle levensdomeinen en vinden een passende dagbesteding erg belangrijk.


Wanneer een cliënt een indicatie heeft voor groepswonen en dit niet wilt, kunnen we intensieve ambulante ondersteuning bieden, waarbij meerdere keren per dag begeleiden tot de mogelijkheid behoort.

Daarnaast bieden wij de cliënt 24/7 zorg in de nabijheid. Zorg in de nabijheid betreft een vorm van beschikbaarheid van zorg waarbij op initiatief van de zorgverlener zowel op geplande als op ongeplande momenten zorg wordt geboden. Voor acute noodsituaties kunnen cliënten in contact treden met hun begeleider en (buiten kantoortijden) met het telefoonnummer van de bereikbaarheidsdienst.


Daarnaast beschikken wij nog over een tussenfase van groepswonen en zelfstandig wonen; onze zogeheten leefgemeenschap. In de Betuwe vind je onze leefgemeenschap waar overdag geplande ambulante begeleiding is. De cliënten doen zoveel mogelijk zelfstandig onder ambulante begeleiding. Zij worden getraind en voorbereid om straks volledig zelfstandig te kunnen wonen. Ook gebeurt het dat er cliënten verblijven die het als rustbasis gebruiken om zo snel mogelijk weer op eigen benen te kunnen staan.

In de leefgemeenschap is plaats voor maximaal drie cliënten. Ook beschikken we over een crisisplaats daar.


Al onze begeleiding staat in het teken van goede en snelle zorg in de basis. Een klein probleem kan soms uitmonden in iets groots wanneer er niet tijdig ondersteuning is. Juist het voorkomen van de grote zorgvraag is wat ons betreft de basis voor hoe de zorg er in de toekomst uit zou moeten zien.


Door het meedenken en meebewegen met een cliënt en de verwijzer kunnen we de zorg zo inrichten dat er weer vertrouwen ontstaat. Vertrouwen is immers de basis van hulpverlening.

Onze begeleiders en medewerkers hebben minimaal een HBO of MBO4 diploma aangevuld met jarenlange werkervaring, SKJ-registratie en cursussen, waaronder o.a. Houvast en Brain Blocks.

Samenwerken met professionals, zorgkantoren en gemeenten vinden wij erg belangrijk. Samen nadenken over oplossingen en samen vorm geven aan uitdagingen. De zorg betaalbaar houden en de zorg zorg te laten, doen we tenslotte samen. Deze uitdaging treft ons allemaal.


Belangrijk is om te weten dat ook na 17:00 uur en in het weekend we kunnen meedenken en bereikbaar zijn.

De drukte en leegte die er eerst was is nu geordend en gevuld.
– Client Evitaa –