PROFESSIONALS

Onze begeleiding is mensgericht, we werken niet volgens een bepaalde methodiek. We zijn er van overtuigd dat meerdere methodieken toepasbaar kunnen zijn bij een cliënt. Het hoogst haalbare er voor een cliënt uithalen is ons streven. Iedere methodiek is uniek, maar ook iedere cliënt is uniek. Methodisch werken doen we uiteraard wel.

Iedere uitdaging gaan we aan, omdat we cliënten niet op voorhand willen uitsluiten en hen graag een succeservaring op willen laten doen en mee laten participeren in de maatschappij.

Ieder mens telt en mag meedoen op de wijze die past bij hem of haar.  Wanneer het niet bij ons is, dan vinden we samen met de cliënt en verwijzer een passende oplossing.Ondersteuning

Wij bieden ondersteuning op alle levensdomeinen en vinden een passende dagbesteding erg belangrijk.


Wanneer een cliënt een indicatie heeft voor groepswonen en dit niet wilt, kunnen we intensieve ambulante ondersteuning bieden, waarbij meerdere keren per dag begeleiden tot de mogelijkheid behoort.

Daarnaast bieden wij de cliënt 24/7 zorg in de nabijheid.


Daarnaast beschikken wij nog over een tussenfase van groepswonen en zelfstandig wonen.  In de Betuwe staat een woning waar overdag veel begeleiding is. De cliënten doen zoveel mogelijk zelfstandig onder begeleiding. Zij worden getraind om straks zelfstandig te kunnen wonen. Ook gebeurt het dat er cliënten wonen die het als rustbasis gebruiken om zo snel mogelijk weer op eigen benen te kunnen staan.

In dit huis is plaats voor 3 cliënten, ook beschikken we over een crisisplaats daar.


Al onze begeleiding staat in het teken van goede en snelle zorg in de basis. Een klein probleem kan soms uitmonden in iets groots wanneer er niet tijdig ondersteuning is. Juist het voorkomen van de grote zorgvraag is wat ons betreft de basis voor hoe de zorg er in de toekomst uit zou moeten zien.


Door het meedenken en meebewegen met een cliënt en de verwijzer kunnen we de zorg zo inrichten dat er weer vertrouwen ontstaat. Vertrouwen is de basis van hulpverlening.

Onze begeleiders en medewerkers hebben minimaal HBO of MBO4 diploma aangevuld met jarenlange werkervaring en cursussen.

Samenwerken met professionals, zorgkantoren en gemeenten vinden wij erg belangrijk, samen nadenken over oplossingen en samen vorm geven aan uitdagingen. De zorg weer betaalbaar en de zorg weer zorg te maken, doen we tenslotte samen. Deze uitdaging treft ons allemaal.


Belangrijk is om te weten dat ook na 17:00 uur en in het weekend we kunnen meedenken en bereikbaar zijn.

De drukte en leegte die er eerst was is nu geordend en gevuld.
– Client Evitaa –