Klachtenprocedure

Beste cliënt, ondanks dat we samen met ons team van professionals er alles aan doen om jou de juiste zorg te verlenen, kan er een onvrede ontstaan. Jouw onvrede kan over van alles gaan. Misschien is er sprake van een misverstand en ben je geholpen met een duidelijke uitleg. Misschien was jouw zorgverlener niet zorgvuldig genoeg of maakte hij een fout. Ook dan kan een gesprek vaak een oplossing bieden. Wij stellen het op prijs dat je het vertelt als je ontevreden bent. Als wij weten wat er misging, kunnen wij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo verbetert de zorg; niet alleen voor jou, maar ook voor anderen. Wij vinden het bovenal erg belangrijk dat je niet met dit gevoel blijft zitten en adviseren jou om hierover in gesprek te gaan met de desbetreffende medewerker, de directie of een vertrouwenspersoon.

Stap 1: Ga eerst met elkaar in gesprek
Gaan dingen niet zoals gepland of verwacht, probeer er dan altijd samen met jouw zorgverlener uit te komen. Samen kunnen we kijken hoe wij je kunnen helpen en de eventuele onvrede kunnen wegnemen/oplossen. Ons doel is om er samen uit te komen!

Stap 2: Klachtenprocedure
Om een klacht in te dienen bij Evitaa, stuur je een e-mail naar info@evitaa.nl t.a.v. de klachtenfunctionaris. Beschrijf in deze e-mail nauwkeurig waarover je klacht gaat; wat is je klacht? Over wie gaat je klacht? Op welke datum is hetgeen gebeurd waar je klacht over gaat? Met wie heb je reeds contact gehad over je klacht? Vergeet niet om je naam, geboortedatum, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden in deze mail.

Indien je klacht voldoet aan bovenstaande voorwaarden, zal de interne klachtenfunctionaris/het bestuur de ontvangst bevestigen en binnen zes weken vanaf het moment waarop de klacht is binnen gekomen reageren op jouw klacht.

Stap 3: Samen tot een oplossing komen
Het beste is om eerst samen met jouw zorgverlener tot een oplossing te komen. Kom je er alsnog samen niet uit en heb je stap 1 en stap 2 opgevolgd, dan kun je de externe klachtenfunctionaris benaderen. Dit is een onafhankelijke functionaris, waarin mensen zitten die niet voor Evitaa werken. De klachtenfunctionaris kan ondersteunen bij het indienen van de klacht, helpen met formulieren en onderzoeken of er mogelijkheden zijn om tot een fijne oplossing te komen.

Voor jeugdige cliënten geldt overigens dat zij ook eventueel direct hun klacht kunnen voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Stap 4: Mocht je er daarna alsnog niet samen uit kunnen komen
Heb je stap 1, 2 en 3 doorlopen, dan kun je -indien je dat wenst- jouw klacht binnen 12 maanden voorleggen aan de Klachtencommissie van Quasir of de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Bij beide organisaties is Evitaa aangesloten. Echter dien je wel met de juiste commissie in contact te treden. Dit is afhankelijk van de wet waaruit jij zorg ontvangt.

Voor WMO/Jeugdwet-cliënten:
Cliënten die ondersteuning krijgen vanuit de WMO en Jeugdwet kunnen terecht bij de Klachtencommissie van Quasir. De contactgegevens van hen vindt je op www.quasir.nl. Klik hier voor de klachtenregeling van Quasir.

Voor WLZ-cliënten:
Cliënten die ondersteuning krijgen vanuit de Wet Langdurige Zorg kunnen terecht bij de Geschillencommissie. Download hier het informatiepakket van de geschillencommissie of kijk voor meer informatie of het melden van je ongenoegen op de website van de geschillencommissie.

Waar kan ik terecht voor onafhankelijk advies over mijn klacht?
Voor advies over je ontevredenheid over zaken of je klacht kun je altijd contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris (Wkkgz) van Quasir. De externe klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de klachtenregeling en kan samen met jou de juiste weg vinden voor het oplossen van je ongenoegen.

Alleen cliënten, diens wettelijke vertegenwoordiger of nabestaanden van een overleden cliënt, kunnen een klacht indienen over de zorg. Over het algemeen weet de cliënt zelf het beste waar over hij in gesprek wilt en kan de cliënt het beste omschrijven waar hij/zij tegen aanloopt.

Wij geloven dat dankzij alle input van onze cliënten wij onze dienstverlening en de kwaliteit maximaal kunnen optimaliseren. Dus heb je een klacht, een suggestie of een compliment, laat het ons dan gerust weten.

Klachten jaarverslagen

Klachtenjaarverslag 2023