Aanmeldformulier voor jeugdbeschermers en lokaal teammedewerkers

Jeugdbeschermers vullen het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp in op het moment dat zij jeugdhulp voor kinderen en hun gezinnen nodig hebben. Het aanmeldformulier voor jeugdbeschermers en lokaal teammedewerkers bestaat uit twee delen;

In deel 1 wordt een inhoudelijke beschrijving gegeven van de casus, zonder persoonsspecifieke gegevens.

In deel 2 zijn deze persoonsspecifieke gegevens wel opgenomen.

Wanneer het breed delen van persoon specifieke gegevens niet gerechtvaardigd is, wordt alleen deel 1 verzonden.